Nếu rụng tóc ở mức độ nhẹ thì dầu gội trị gàu có thể dùng gừng tươi xoa vào chỗ rụng tóc chữa ngứa da đầu Ngày hai lần, mỗi lần 10 phút mẹo trị...